הזכאים לכספי עמית נפטר- המוטבים? היורשים?

קביעת המוטבים בקרן פנסיה/ קופת גמל/ קרן השתלמות/ פוליסת ביטוח נעשית בכתב במועד הצטרפותנו לאותה קרן/ קופה שאז אנו ממלאים את פרטי המוטבים- אלו אשר יהיו זכאים לקבל בשעת מותנו את כול אותם סכומים הצבורים על שמנו.

הבעיה? אנו קובעים מוטבים, אשר במהלך שנותינו ונסיבות חיינו- הינו רוצים למנות מוטבים אחרים ושונים – אלא, שמסיבות כאלו ואחרות אין אנו עושים זאת.

דוגמאות– הרווק אשר מינה את אימו כמוטבת- וברבות השנים נישא ונולדו לו ילדים. הגרוש אשר נישא מחדש ולא עדכן את שמה של אשתו השנייה במקום שמה של אשתו הראשונה. האבא היקר אשר ציין את שמות 2 ילדיו בלבד, ועם הזמן נולדו לו שניים נוספים.

פועל יוצא מכך- המוטבים המוקדמים אשר רשומים, הם אלו אשר יזכו בכספים בשעת פטירתנו ולא משנה כי נסיבות חיינו והאנשים שבתוכם- השתנו.

פתרון זמין וקל-  לעדכן שמות המוטבים בהודעה בכתב עוד בחיינו לאותה קופה/קרן/ חברת ביטוח או לתת הוראה מפורשת לקרן/לקופה כי הכספים שהצטברו יועברו לעיזבון שאז במידה ולא ערכנו צוואה, יחולק כלל העיזבון ליורשינו על פי הדין.

סעיף 147 לחוק הירושה מסביר וקובע כי כספים המגיעים על פי חוזה ביטוח או על פי חברות בקופת קצבה או תגמולים, אינם שייכים לכלל העיזבון אלא אם הותנה כי הם מגיעים לעיזבון.

משמע- כדי שהכללים בחוק  הירושה יחולו וכול אותם כספים אשר נצברו על שמנו יהיו חלק מעיזבוננו- חלק מן הירושה שלנו, צריכה להיות הוראה מפורשת לכך בתוך הצוואה או במסמך בכתב שניתן לקרן/קופה.

סעיף 36 (ב) לחוק החוזים קובע כי בחיובים שיש לקיימם עם מותו של אדם, על פי חוזה ביטוח/ קופת קצבה/קופת תגמולים רשאי העמית "בהודעה לחייב או בצוואה שהודעה עליה ניתנה לחייב, לבטל את זכותו של המוטב או להעמיד במקומו מוטב אחר".

הסעיף קובע אם כן שגם בצוואה ניתן לשנות את שמות המוטבים.

בכתיבת צוואה נקבעים היורשים שלנו ואופן חלוקת עיזבוננו. על הצוואה להיות מאוחרת בזמן למועד קביעת המוטבים המוקדמים ויש להורות בה באופן ברור כי הכספים אשר יגיעו לעמית במותו- יהיו שייכים לעיזבון. הוראות עמומות וכלליות יכולות לפגום בבהירות הצוואה, שאז נצטרך להוכיח את אומד דעתו של המצווה מנסיבות חיצוניות לצוואה,  ולכן יש לשים לב כי הוראות הצוואה מובנות וברורות ומבטלות הוראות אחרות שניתנו בכתב.

יחד עם זאת אל לשכוח כי החברות בקופה /בקרן כפופה לאמור בתקנון הקרן/הקופה ואחרי שקבענו כי יש להעביר את כול הכספים הללו לעיזבון- יש לוודא כי אין הוראות סותרות או נוגדות בתקנון משמע שאין, לדוגמא, הוראה הקובעת כי יש להעביר את הצוואה עוד בחיי העמית.

אדם אשר לא ערך צוואה, על יורשיו להגיש בקשה לצו ירושה וחלוקת העיזבון תערך על פי חוק הירושה. עדין- הכספים שנצברו בקרן/קופה כזו או אחרת יועברו למוטבים הרשומים בלי שום קשר ליורשים על פי הדין.

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני ואינה מתיימרת להוות תחליף לייעוץ משפטי ו/או כייעוץ משפטי.

אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום הקונקרטי בטרם נקיטת פעולה או הימנעו מנקיטת פעולה. 

הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

*** כל הזכויות שמורות לעורכת דין גלית עתמי ***

לייעוץ ראשוני חייגו