הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס באמצעותו נבקש למנות אפוטרופוס עבורנו

כול אדם מעל גיל 18 אשר הינו בעל כשרות משפטית רשאי למלא מסמך שבו יינתנו על ידו הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס עבורו, במועד שבו יזדקק למינוי אפוטרופוס.

מה הן אותן הנחיות מקדימות? ראשית- נקיבת שמו של אותו אדם או תאגיד אשר בו חפץ אותו אדם לתפקיד האפוטרופוס.

ההנחיות המקדימות יכולות לחול בנושאים רכושיים, אישיים ורפואיים. ההנחיות עצמן יופרטו ככל וניתן והן יבטאו את רצונו של הממנה לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או תוכנן יתייחס לפעולות שיינקטו בשמו של הממנה.

על האפוטרופוס המתמנה לפעול על פי אותן הנחיות אלא אם כן הן אינן חוקיות, בלתי אפשרויות לביצוע או שיש בהן לגרום לפגיעה חמורה בממנה.

ההנחיות המקדימות יערכו על גבי מסמך ספציפי וייחתמו הן על ידי הממנה והן על ידי המתמנה לאפוטרופוס בפני עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת לכך.

תנאים מקדימים– על המתמנה להיות מעל גיל 18 ועליו לתת הסכמתו לשמש כאפוטרופוס לאותו אדם.

היכן יש להפקיד את המסמך? יש להפקיד את מסמך ההנחיות המקדימות אצל האפוטרופוס הכללי. אחת ל-3 שנים ישלח מסמך תזכורת לממנה בדבר ההפקדה כך שאם יבחר הממנה לשנות הנחיות או מתמנה, יוכל לעשות זאת מחדש.

מועד כניסה לתוקף– מסמך ההנחיות יכנס לתוקפו רק בהינתן צו שיפוטי על הצורך במינוי אפוטרופוס לאותו אדם אשר על שמו הופקד המסמך.

החידוש במסמך זה? עד לתיקון מספר 18 לחוק הכשרות והאפוטרופסות המנגנון היחידי אשר היה אפשרי במקרים בהם אדם איבד את כשרותו, היה מינוי אפוטרופוס באמצעות הליך שיפוטי.

כיום כול אדם יכול לקבוע מי יתמנה כאפוטרופוס מטעמו וכן יכול להותיר הנחיות פעולה התואמות את רצונותיו ומחשבותיו. משמע, גם אם אדם הגיע למצב שבו ניטלה ממנו האפשרות לנהל את חייו כראות עיניו ועל פי שיקול דעתו- הרי והוא הותיר קודם לכן, מסמך המאפשר לו להשפיע על מהלך חייו הלאה מכאן.

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני ואינה מתיימרת להוות תחליף לייעוץ משפטי ו/או כייעוץ משפטי.

אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום הקונקרטי בטרם נקיטת פעולה או הימנעו מנקיטת פעולה. 

הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

*** כל הזכויות שמורות לעורכת דין גלית עתמי ***

לייעוץ ראשוני חייגו