ירושה על פי דין

חוק הירושה, תשכ"ח- 1965 קובע בסעיף 2 שבו כי "היורשים הם היורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה:  הירושה היא על פי הדין זולת במידה שהיא על פי צוואה".

משמע- החוק עצמו קובע מי הם היורשים שלנו ומה חלקם בירושה- אלא אם כן ערכנו צוואה אשר קבעה אחרת מכך.

כיצד אם כן נקבע מי הוא יורש חוקי?

מי הוא יורש? סעיף 10 לחוק הירושה קובע כי היורשים הם  1. מי שהיה במות המוריש- בן זוגו

  1. ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם.

סדר היורשים? ילדי המוריש וצאצאיהם- קדימות ראשונה/ פרנטלה ראשונה

הוריו של המוריש וצאצאיהם- קדימות שניה/ פרנטלה שנייה

הורי הוריו של המוריש וצאצאיהם- קדימות שלישית/ פרנטלה שלישית

אם ישנם יורשים מפרנטלה ראשונה- שאז רק הם היורשים אבל אם לא ימצאו יורשים מפרנטלה זו- הירושה תעבור ליורשים מפרנטלה שניה. ורק אם לא ימצאו יורשים מפרנטלה שניה- יוכלו הורי ההורים וצאצאיהם, מהפרנטלה השלישית- לרשת .

בכול מקרה צאצאים אינם יורשים אלא במקרה בו האב/אם מאותה פרנטלה- נפטרו.

לדוגמא- מוריש אשר אין לו ילדים. אביו ואמו בחיים ויש לו גם 2 אחים.

אין יורשים בפרנטלה הראשונה ולכן נעבור לפרנטלה השנייה. האב והאם יורשים כול אחד 50%.האחים אינם יורשים כלל.

רק אם, נניח, כי האב נפטר לפני המוריש- שאז 2 ילדיו, אחיי המוריש, היו נכנסים בנעליו- ויורשים את חלקו בירושת המוריש. האחים היו יורשים 50% מן הירושה.

סדר היורשים וחלקם בירושה – משתנה כאשר למוריש היה בן זוג בשעת מותו. במצב זה הקשר האישי גובר על קשרי הדם והחלוקה תעשה כאמור בסעיפים 11 ו- 14 (א) לחוק הירושה.

שוויון בין היורשים? סעיף 13 לחוק קובע כי כול היורשים הנמצאים באותה קדימות/ פרנטלה- יורשים בחלקים שווים ביניהם.

לדוגמא- היה ולמוריש 3 ילדים שאז כול אחד מהם זכאי לרשת את אותו החלק בירושה.

חליפים ליורשים? סעיף 14 לחוק מאפשר לצאצאי יורש להיכנס בנעליו- כך שהם יוכלו לרשת את המוריש, היה והיורש על פי הדין נפטר לפני המוריש.

לדוגמא- מוריש שלו 3 ילדים. אחד מהילדים נפטר לפני המוריש. שאז ילדיו של היורש יכנסו בנעליו וירשו בעצמם, בחלקים שווים, את המוריש עצמו.

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני ואינה מתיימרת להוות תחליף לייעוץ משפטי ו/או כייעוץ משפטי.

אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום הקונקרטי בטרם נקיטת פעולה או הימנעו מנקיטת פעולה. 

הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

*** כל הזכויות שמורות לעורכת דין גלית עתמי ***

לייעוץ ראשוני חייגו