מינוי אפוטרופוס ואפשרויות נוספות

ARTICALS

מינוי אפוטרופוס

מתי נדרש מינוי אפוטרופוס? מינוי אפוטרופוס נדרש במצבים בהם ניטלה מו האדם היכולת לקבל החלטות עבור עצמו והוא אינו מסוגל עוד לנהל את ענייניו. כיצד?

קרא עוד »