מינוי אפוטרופוס

מתי נדרש מינוי אפוטרופוס? מינוי אפוטרופוס נדרש במצבים בהם ניטלה מו האדם היכולת לקבל החלטות עבור עצמו והוא אינו מסוגל עוד לנהל את ענייניו.

כיצד? באמצעות הגשת בקשה מתאימה לבית המשפט לענייני משפחה אשר בתחום סמכותו נמצא מקום מגוריו של אותו אדם.

בהינתן צו שיפוטי על מינוי אפוטרופוס- רשאי האפוטרופוס לקבל החלטות עבור אותו אדם בנושאים רכושיים, אישיים ורפואיים והכול לפי האמור בצו.

מינוי זמני או קבוע? לעיתים, המינוי הוא רק זמני, לדוגמא, נוכח מצב רפואי או פעולה רפואית דחופה- שאז אותו אפוטרופוס רשאי, מעצם מיניו על ידי בית המשפט, לאשר או שלא לאשר את אותו טיפול רפואי או פעולה רפואית דחופה. בנסיבות אחרות , בהן מצבו של אותו אדם הוא בלתי הפיך, בית המשפט יתבקש לתת צו מינוי קבוע.

צרוף מסמכים לבקשת מינוי אפוטרופוס– לבקשת המינוי יש לצרף מסמכים רפואיים המעידים על מצבו הרפואי של אותו אדם. ישנה עדיפות לחוות דעת של מומחה לנירולוגיה/ פסיכוגריאטריה / פסיכיאטריה אשר בכוחה להעיד על כושרו המנטלי ויכולתו של אותו אדם לקבל החלטות מדעת.

יש לצרף את הסכמת האדם למינויו כאפוטרופוס וכן נדרשת הסכמתם של קרובי משפחה מדרגה ראשונה למינוי.

בבקשה עצמה יש לציין האם אותו אדם אשר לו נדרש המינוי- הפקיד ייפוי כוח מתמשך, מסמך הבעת רצון למינוי אפוטרופוס או הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס.

רצוי לצרף חוות דעת של עובד סוציאלי אשר יגיש דוח בעינינו של אותו אדם.

בית המשפט, במסגרת שיקוליו, יבחן כיצד ניתן יהיה לשמור על טובתו ואיכות חייו של אותו אדם תוך פגיעה פחותה ככל וניתן בזכויותיו ועצמאותו. ולכן אפשרי מינוי אפוטרופוס ,לדוגמא, רק לעניינים רפואיים או רכושיים או מינוי זמני על פני קבוע.

לעיתים אי מינויו של אפוטרופוס- חמור הרבה יותר ממינויו ועל כן- יש לשקול את כול השיקולים הרלוונטיים לאותו אדם.

מי יכול להתמנות כאפוטרופוס? כול אדם- בין אם קיימת קרבה משפחתית ובין אם לאו, בין אם הוא יחיד או בין אם מדובר בתאגיד או עמותה.

למי נדרש המינוי? המינוי נדרש עבור כול אדם אשר אינו מסוגל לנהל את עיניניו- משמע, אדם מבוגר, אדם עם מוגבלות, קטין שאין לו אפוטרופוס חוקי. הדגש הוא- האם באי מינויו  של אפוטרופוס יפגעו זכויותיו וצרכיו של אותו אדם.

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני ואינה מתיימרת להוות תחליף לייעוץ משפטי ו/או כייעוץ משפטי.

אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום הקונקרטי בטרם נקיטת פעולה או הימנעו מנקיטת פעולה. 

הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

*** כל הזכויות שמורות לעורכת דין גלית עתמי ***

לייעוץ ראשוני חייגו