מי רשאי להתמנות כמיופה כוח?

מיופה כוח יכול להיות כול אדם מעל גיל 18 אשר אנו סומכים עליו ובוטחים בו למלא אחר רצוננו ואשר לא מונה לו אפוטרופוס או הופעל ייפוי כוח מתמשך בענייניו.

המחוקק קבע מספר מגבלות נוספות באשר למינוי מיופה כוח ואשר תפקידן למנוע ניגוד אינטרסים אשר יכול לפגוע בממנה עצמו.

לדוגמא- מיופה כוח לעינינים רכושיים אינו, במועד החתימה על ייפוי הכוח ובמועד כניסתו לתוקף, אדם אשר הוכרז כפושט רגל ואינו לקוח מוגבל חמור כאמור בחוק שקים ללא כיסוי.

דוגמא נוספת- עורך הדין אשר עורך את ייפוי הכוח עצמו- אינו יכול לשמש כמיופה כוח באותו ייפוי כוח.

ניתן למנות מיופה כוח אחד או יותר לכול תחום בנפרד (רכושי, אישי, רפואי) או מיופה כוח אחד או יותר לכול התחומים גם יחד.

רצוי מאוד למנות מיופה כוח חלופי למקרה בו מיופה הכוח, היה ובחרנו באחד, לא יוכל בבוא העת, למלא את תפקידו.

במידה ומונו שני מיפוי כוח לאותו תחום אזי רצוי לקבוע מי יהיה גורם מכריע בקבלת החלטות או כול מנגנון ראוי לפתירת משברים בקבלת החלטות.

במינוי מיופה כוחנו יש לבחון את כול התרחישים העתידיים האפשריים . לדוגמא- החלטנו למנות את הבת והחתן להיות מיופי כוח אך במהלך השנים, הבת התגרשה מאותו חתן. האם עדין נרצה שאותו חתן לשעבר יהיה מיופה כוחנו??

על האפוטרופוס הכללי לשלוח אחת לשלוש שנים, תזכורת לממנה על דבר היות ייפוי הכוח מופקד אצלו כך, היה והשתנו נסיבות המצריכות פתרון אחר- נוכל לשוב ולערוך ייפוי כוח אחר וחדש.

היה והממנה רוצה לשנות ולהחליף את מיופה  הכוח- עליו למלא ייפוי כוח חדש, אלא אם כן בייפוי  הכוח הראשון שמילא קבע הוראות שבהתקיימן- ימונה מיופה כוח חליפי אשר פרטיו מולאו בייפוי הכוח והוא כמובן אישר זאת וחתם על ייפוי הכוח.

השיקולים הנוגעים לבחירת מיופה הכוח הינם שיקולים כבדי משקל.

מיופה הכוח הוא זה שאנו יכולים לסמוך עליו שימלא אחר כול ההוראות אותן קבענו, ידאג לכול עינייננו ובהתאם להנחיותינו. מיופה הכוח הוא אדם שרואה אותנו לנגד עינייו ואנו ורווחתנו חשובה לו.

האם מיופה כוחנו יוכל למלא תפקידו נאמנה? האם הוא מסוגל לקבל עצמו אחריות זו?

אנו יכולים לקבוע כי מיופה כוחנו יקבל תשלום על פעילותו ומאידך ניתן להורות כי ניהול עיניננו יעשה ללא תשלום כלשהו.

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני ואינה מתיימרת להוות תחליף לייעוץ משפטי ו/או כייעוץ משפטי.

אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום הקונקרטי בטרם נקיטת פעולה או הימנעו מנקיטת פעולה. 

הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

*** כל הזכויות שמורות לעורכת דין גלית עתמי ***

לייעוץ ראשוני חייגו