מסמך הבעת רצון- בחירת אפוטרופוס חליפי

אפוטרופוס חליפי לקטינים– עם הולדת ילדינו אנו הופכים מבחינה משפטית, לאפוטרופוסים טבעיים וזאת עד הגיעם לגיל 18 כאמור בסעיף 14 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

תפקידנו כאפוטרופוס טבעי כולל "את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח יד, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם, וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו, והסמכות לייצגו".

אנו רשאים לציין בצוואה מטעמנו, מי הוא זה בו אנו בוחרים לשמש כאפוטרופוס חליפי לילדנו, היה וחו"ח הלכנו לעולמנו בטרם עת.

כמו כן, החוק מאפשר לנו, להמשיך ולדאוג  לילדנו, היה "אם בשל מוגבלות הוא יחדל להיות מסוגל לדאוג לילדו או לקרובו ולקבל החלטות לגביו"- סעיף 64 לחוק.

משמע, היה ואנחנו לא  מסוגלים לטפל בילדינו הקטינים בשל מוגבלות שנכפתה עלינו- הרי וקיימת אפשרות חוקית למלא מסמך הבעת רצון ובו יפורטו פרטיו של אותו אפוטרופוס חליפי- אשר אנו בחרנו בו לתפקיד זה.

כמובן שיש למלא מסמך זה ולהפקידו – בטרם נוצרה המניעה/המוגבלות אשר עוצרת אותנו מלטפל בילדנו.

במסמך זה ניתן למלא הנחיות לאפוטרופוס חליפי אשר ישקפו את הלך רוחנו והשקפת עולמינו באשר לדרך ולאופן שלאורם יגדלו ילדינו.

אפוטרופוס חליפי של בגיר– מי שמונה כאפוטרופוס לבגיר, רשאי לציין בצוואתו את שמו של יחיד או תאגיד אשר הוא מבקש שימונה תחתיו עם פטירתו וישמש בתפקידו כאפוטרופוס.

מסמך הבעת רצון מאפשר לכול אפוטרופוס, אשר מונה כחוק בצו של בית משפט, לנקוב בשמו של יחיד או תאגיד אשר הוא מבקש כי ימונה במקומו במועד בו יחדל להיות מסוגל לדאוג ולקבל החלטות בתפקידו כאפוטרופוס.

בבוא בית המשפט לדון במינוי אפוטרופוס חליפי הרי ותינתן עדיפות למינויו של מי ששמו צוין בצוואה או במסמך הבעת רצון.

ניתן למנות אפוטרופוס יחיד או יותר, לרבות תאגיד. הן האפוטרופוס החליפי והן האפוטרופוס המכהן צריכים להיות מעל גיל 18. החליפי צריך לתת הסכמתו למינוי. מסמך הבעת רצון ייערך על ידי עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת לכך על ידי האפוטרופוס הכללי. מסמך הבעת רצון יופקד אצל האפוטרופוס הכללי.

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני ואינה מתיימרת להוות תחליף לייעוץ משפטי ו/או כייעוץ משפטי.

אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום הקונקרטי בטרם נקיטת פעולה או הימנעו מנקיטת פעולה. 

הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

*** כל הזכויות שמורות לעורכת דין גלית עתמי ***

לייעוץ ראשוני חייגו