מתי וכיצד יופעל ייפוי הכוח?

ייפוי כוח הנוגע רק לתחום הרכושי יכול לפעול במיידי, וזאת מרגע חתימת הממנה ומיופה הכוח על ייפוי הכוח עצמו וקבלת אישור האפוטרופוס הכללי על הפקדת ייפוי הכוח. מאידך, אפשר שייפוי הכוח  יופעל על כלל חלקיו בנקודת הזמן בה הממנה עצמו "חדל להבין בדבר".

מי יכול לקבוע כי הממנה "חדל להבין בדבר" – כלומר,  אין ביכולתו עוד להבין ולקבל החלטות הנוגעות לעניין מסוים??

  1. בייפוי הכוח אפשר למנות את רופא המשפחה אשר מכיר אותנו ויוכל בעת הצורך לאשש כי נוכח מצב רפואי אין עוד ביכולתנו לקבל החלטות מדעת ואשר על כן יש להפעיל את ייפוי הכוח עליו חתם הממנה.
  2. חוות דעת של רופא נירולוג מומחה או פסיכיאטר, לפי העניין, תקבע כי הממנה "חדל להבין בדבר".
  3. החלטת אדם הקרוב אלינו, כדוגמת- בת הזוג שלנו או שני ילדינו, תקבע אם יש היתכנות לכניסת ייפוי הכוח לתוקף ובלבד שלא ייקבע כך על סמך החלטתו של מיופה הכוח בלבד.

מרגע קבלת ההחלטה על כניסה לתוקף, על מיופה הכוח לשלוח הצהרה לאפוטרופוס הכללי המודיעה על התמלאות התנאים לכניסה לתוקף של ייפוי הכוח. במידה וישנם מספר מיופי כוח- על כולם לחתום על טופס כניסה לתוקף.

יש לצרף להצהרה חוות דעת רפואית או כול מסמך אחר- כפי שנקבע על ידי הממנה בייפוי הכוח.

עדיין, יש לזכור כי אין בכניסת ייפוי הכוח לתוקף כדי לשלול את כשרותו המשפטית של אדם.

טופס הצהרת מיופה כוח על כניסת ייפוי כוח לתוקף

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני ואינה מתיימרת להוות תחליף לייעוץ משפטי ו/או כייעוץ משפטי.

אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום הקונקרטי בטרם נקיטת פעולה או הימנעו מנקיטת פעולה. 

הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

*** כל הזכויות שמורות לעורכת דין גלית עתמי ***

לייעוץ ראשוני חייגו