תומך בקבלת החלטות לגיל השלישי ולאנשים עם צרכים מיוחדים

הורים לילדים עם צרכים מיוחדים הם האפוטרופסים הטבעיים לילדם עד הגיעו לגיל 18, שאז פוקעת אפוטרופסות טבעית זו ואותם הורים ניצבים בפני קבלת החלטה הקובעת כיצד ינוהלו חייו של ילדם מכאן ואילך. עד לתיקון החוק האפשרות הייתה אחת בלבד- מינוי אפוטרופוס בצו שיפוטי לאותו מתבגר. בדרך כלל מונו ההורים או אחים אשר נמצאו מתאימים ומינויים היה לטובת אותו בגיר.

שינוי מרענן הוחל בחוק הכשרות  המשפטית והאפוטרופסות עם תיקון מספר 18 לפיו נקבע כי טרם מינוי אפוטרופוס לבגיר על בית המשפט לבחון במסגרת שיקוליו האם לא ניתן "לשמור על טובתו של האדם בדרך המגבילה פחות את זכויותיו, חירותו ועצמאותו לרבות האפשרות למנות תומך בקבלת החלטות".

משמע, קיימת חלופה אפשרית למינוי אפוטרופוס בדמות– מינוי תומך בקבלת החלטות.

היה והמתבגר יכול לקבל החלטות וקיימת הבנה הרי וניתן להגיש בקשה לבית המשפט על מינוי ההורים/אחים או אדם קרוב כתומכים בקבלת החלטות של אותו בגיר.

בצורה זו נשמרים שיקול הדעת של אותו בגיר ויכולתו לקבל החלטות על אף הצורך בסיוע כדי להוציאן לפועל.

 תנאים מקדמיים -על התומך להיות בן 18 ומעלה, עליו להסכים למינוי, יש לוודא שלא מתעורר ניגוד עיניינים בין התומך לנתמך ויש לבדוק שלתומך עצמו לא מונה אפוטרופוס או הופעל ייפוי כוח מתמשך.

על הנתמך עצמו להיות בו 18 ומעלה, עליו להסכים למינוי ויש ביכולתו לקבל החלטות מדעת על עצמו.

היקף תפקידו של התומך-תומך בקבלת החלטות יסייע לנתמך לקבל מידע, להבין את המידע. בנוסף יסייע במימוש החלטותיו ובמיצוי זכויותיו. התומך רשאי לפנות לכול גורם, כאמור בצו המינוי, ולקבל מידע בשמו של הנתמך וכן רשאי לבצע כול פעולה לשם מימוש החלטותיו של הנתמך.

בית המשפט אשר ידון בבקשה למינוי תומך בקבלת החלטות יקבע לכמה זמן יינתן המנוי, באלו תחומים ואת מנעד הסמכויות של התומך.

אנשים אשר הגיעו לגיל השלישי, מתקשים לפעמים בעצם יישום החלטותיהם.

לדוגמא- הם זקוקים  למישהו אשר ילווה אותם לבנק, יסביר וינגיש את מסמכי הבנק או שהם זקוקים לסיוע קל בהזמנת אנשי שירות לביתם. הם  זקוקים לעזרה בקבלת מידע מגופים ממשלתיים או גופים אחרים.

אף הם יכולים להגיש בקשה לבית המשפט למינוי תומך בקבלת החלטות.

בכך נשמר ביטוי רצונו של אותו אדם והוא מקבל סיוע במימוש רצונותיו והחלטותיו.

במצבים אלו תומך בקבלת החלטות יכול להיות מישהו קרוב לנו- בנינו או ביתנו. לעיתים זו יכולה להיות גם השכנה בדלת ממול שאנו סומכים עליה ועד כה סייעה וליוותה אותנו בחיי היום יום.

לאן מוגשת הבקשה-את הבקשה למינוי תומך בקבלת החלטות יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה לפי אזור מגוריו של הנתמך בקבלת החלטות.

יש לזכור- במקרה כזה, קבלת ההחלטות כולה נשארת בידנו, בכול תחומי חיינו, ותפקידו של התומך הוא סיוע בהוצאתן לפועל של אותן החלטות.

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני ואינה מתיימרת להוות תחליף לייעוץ משפטי ו/או כייעוץ משפטי.

אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום הקונקרטי בטרם נקיטת פעולה או הימנעו מנקיטת פעולה. 

הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

*** כל הזכויות שמורות לעורכת דין גלית עתמי ***

לייעוץ ראשוני חייגו