תחומי עיסוק

PRACTICE AREAS

אפוטרופסות וייפוי כוח מתמשך

טיפול וייצוג בהליכי מינוי אפוטרופוס, טיפול וייצוג בהליכי מינוי של תומך בקבלת החלטות לגיל השלישי ולאנשים עם צרכים מיוחדים, הכנת ייפוי כוח מתמשך והפקדתו אצל האפוטרופוס הכללי, הכנה והפקדה של מסמך הבעת רצון של אפוטרופוס המבקש למנות אפוטרופוס אחר תחתיו – מתאים למילוי על ידי הורים לילדים קטינים, אפוטרופסים לאנשים עם צרכים מיוחדים וכול מי שהינו אפוטרופוס ומעוניין להמליץ על מינויו של אדם אחר אשר ישמש כאפוטרופוס תחתיו במועד בו יחדל לקבל החלטות בענייניו של המטופל

הכנה והפקדה של מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס – אשר באמצעותו אנו מבקשים למנות לנו אפוטרופוס על פי בחירתנו וקביעתנו

צוואות וירושות

עריכת צוואות תוך שימת דגש על צרכים ספציפיים של המצווה לרבות הקמת נאמנויות לקטינים ו/או אנשים עם צרכים מיוחדים
ניהול עיזבונות ונאמנויות
בקשה לצו קיום צוואה
בקשה לצו ירושה
הסכמי חלוקת העיזבון

מקרקעין ונדל"ן

ייצוג בעסקאות מכר ברכישת דירה מקבלן
ייצוג בעסקאות רכישה/מכירה של דירות יד שניה
ייצוג בעיסקאת של השכרת נכסים מסחריים ופרטיים
רישום בתים משותפים
טיפול והכשרה של חריגות בניה
תמ"א 38
העברה ללא תמורה

חוזים ועסקאות מסחריות

עריכת הסכמים מגוונים לחברות מסחריות
ייעוץ משפטי שוטף לחברות ועסקים
הקמת שותפויות וחברות תוך עריכת הסכמים רלוונטיים לתחום
ניהול מערך גביה
בדיקה וניהול של עסקאות מסחריות

ביטוח-נגישות-זכויות פרט

מימוש זכויות פרט מכוח פוליסת ביטוח 
מימוש זכויות פגיעה בעבודה 
ייעוץ משפטי בתחום הנגישות 
מימוש זכויות לאנשים עם צרכים מיוחדים